საღამოს ცხრა თუ ათი საათი იქნებოდა, როცა სპორტულად აღვიჭურვე და გერმანელ მეგობარს კარის დაკეტვა ვთხოვე, ერთი