დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში ამ ავია კომპანიას ფაქტობრივად „არ ჰყავს პატრონი“. გასა თავის თავს „სავაჭრო წარმომადგენელს“