შევეხოთ კიდევ ერთ „მტკივნეულ“ თემას ქართულ რეალობაში, ე.წ. „ქალწულობის ინსტიტუტს“ და მისი არსებობიდან გამომდინარე მრავალ ალოგიკურ