ბოლო პერიოდში იმდენად გახშირდა ქალზე ძალადობის ფაქტები – ლამის შემძულდეს სოციუმი, რომელშიც ვცხოვრობთ, ჩავალაგო ბარგი და