ტრადიციულად ვწერ წლის შეჯამებას და ასევე ტრადიციულად, აღმოჩნდა, რომ 2015 წელიც, იყო ყველაზე ბედნიერი და წარმატებული,