აი ის ფრენდები, მუდმივად სიძულვილს რომ ღაღადებენ ბაგენი მისნი… ჯერ იყო და სეკრეტ სანტა ამოგვადინეს ყელში: