საზოგადოება ჭრელია და კიდევ უფრო მრავალფეროვანია – ფეისბუქ საზოგადოება. მათი ნაწილი გვაბედნიერებს, ნაწილი გვაუბედურებს, ნაწილი კიდევ