სილამაზე, როგორც ასეთი… შევეხოთ, რა აღიქმება ადამიანებში კარგ გარეგნობად, ვინ დააწესა სტანდარტები, ა.შ. ზოგადად, ეს ყველაფერი